Kotterbos

Het Kotterbos is een natuurgebied ten zuiden van de Oostvaardersplassen, langs de Lage Vaart in Flevoland. Het bos wordt beheerd door Staatsbosbeheer en bestaat uit populieren, natte gronden met rietvelden en wilgen. WikiPedia Het Kotterbos heeft mooie wandelroutes, maar heel veel rust heb je er niet. Zeker in de weekenden is het echt druk te …

Kotterbos Read More »