Kotterbos

Het Kotterbos is een natuurgebied ten zuiden van de Oostvaardersplassen, langs de Lage Vaart in Flevoland. Het bos wordt beheerd door Staatsbosbeheer en bestaat uit populieren, natte gronden met rietvelden en wilgen.

WikiPedia

Het Kotterbos heeft mooie wandelroutes, maar heel veel rust heb je er niet. Zeker in de weekenden is het echt druk te noemen. Het is wel een mooi stukje natuur en behalve zo nu en dan een trein hoor je er alleen vogels en andere dieren.

Scroll to Top