Corona: "Spelen met vuur"

image

Het C19RedTeam heeft een nieuw advies uitgebracht aan het kabinet over de aanpak van het corona virus. Enkele citaten:

Zo zijn er aanwijzingen dat kinderen vatbaarder zijn voor de nieuwe varianten. Als de scholen in januari heropenen terwijl er nog een hoge besmettingsgraad is, zal er - gegeven de aard van exponentiële groei - spoedig veel meer verspreiding zijn. Hoe hoger het aantal besmettingen en hoe langer een virus in circulatie is, hoe groter de kans dat nieuwe mutanten met nadelige effecten in circulatie komen. Het risico dat op den duur vaccins moeten worden aangepast neemt daarmee ook toe. Een vertraging op het bereiken van groepsimmuniteit door vaccinaties zal resulteren in langere of nieuwe perioden van restricties.
📣

Dr. Maria van Kerkhove van de WHO waarschuwt: “Hoe meer van dit virus circuleert, hoe groter de kans dat het heeft om te veranderen. We spelen hier een heel gevaarlijk spel."

📣

Scholen pas te openen als gemeenschapstransmissie laag genoeg is (minder dan 20 per 14 dagen per 100.000 inwoners ) en meer duidelijk is over de effecten van de nieuwe gevonden varianten op transmissie dit is in lijn met de advisering van de Britse advies commissie (SAGE) over COVID-19.

Zie ook mijn artikel

. Ik ben het zeer eens met het advies van het Red Team om nog even te wachten met het openen van de scholen tot na de voorjaarsvakantie en de tijd te gebruiken om meer informatie te verkrijgen en het onderwijs zodanig in te richten dat onderwijs op een zo veilig mogelijke manier kan, op 1,5 meter, ook in het basisonderwijs.

image

Ondertussen loopt het aantal besmette mensen maar zeer langzaam terug, terwijl het aandeel van de Britse variant in opmars is. Het duurt altijd even voordat mensen die besmet zijn symptomen ontwikkelen en dan duurt het nog even voor er getest wordt. De kans is zeer reëel dat we reeds in een stijgende lijn zitten wat besmettingen betreft en dit binnen de aankomende 10-14 dagen zichtbaar wordt op de grafieken van het RIVM.

In alle opzichten staan we er mijns inziens beter voor tijdens/na de voorjaarsvakantie dan nu. Nog even los van het feit dat de scholen dan ook fatsoenlijk de tijd hebben om de maatregelen te implementeren.

Lees het hele rapport

2020-12-30_-_Spelen_met_vuur_Scholen_RedTeam_V2.pdf310.9KB