Bang voor asielzoekers? Bang voor onze eigen medelanders zul je bedoelen!

Ik kan me best voorstellen dat niet iedereen zit te wachten op een groep mensen uit Syrie, mensen die de taal niet spreken en nog geen werk hebben. Mensen die alles achterlieten uit angst voor geweld en respressieve groeperingen die zogenaamd uit naam van “een” geloof hun eigen (waan)ideeen botvieren op de eigen bevolking. Ik kan me zelfs goed voorstellen dat als er dan aangekondigd wordt of gesproken wordt over de komst van een groep vluchtelingen naar een stad of dorp dat er dan mensen zijn die hun stem willen laten horen over het feit dat ze dat misschien best wel eng vinden en niet zo zien zitten.

Wat ik me niet kan voorstellen is dat er angst is voor vluchtelingen. Angst dat deze mensen ons iets aan zouden doen. Angst voor het onbekende? Ondertussen zijn het onze eigen medelanders die met hekken gooien, stenen door ruiten gooien, vuurwerk afsteken in een menigte en ga zo maar door. Daar ben ik dus bang voor, voor dat soort tuig. Want zo’n vluchteling zal over het algemeen zijn of haar best doen een beetje buiten de belangstelling te blijven en weer iets op te bouwen in tegenstelling tot deze groep laffe idioten die liever iets proberen af te breken, letterlijk.

Laten we op een volwassen manier een discussie voeren op het niveau dat de discussie en wij verdienen. Niet met geweld, niet met dreigementen, maar met argumenten. En laten we vooral ondertussen ons verstand voorop stellen en niet onze angst. Zeker als straks blijkt dat er tussen die groep vluchtelingen goede leraren, artsen, politieagenten en raadslieden en bouwvakkers zitten. Mensen die we hard nodig hebben om onze problemen in dit land op te lossen of op z’n minst te verminderen.

Voor mij ben je niet minder als je het oneens bent en ben je ook niet minder als je je angst uitspreekt die je ervaart. Je reduceert jezelf wel tot het laagste van het laagste als je gaat doen waar je zegt zo bang voor te zijn, rellen, dingen kapotmaken en de dialoog onmogelijk maken.

Scroll to Top